De Visfabriek staat voor de combinatie van twee werelden;

Verbeelding + Realisatie
Creativiteit + Standaardisatie

Wij willen meedenken in ideeën en oplossingen voor vraagstukken binnen organisaties en in de maatschappij. De Visfabriek heeft de skills om die ideeën om te zetten in een concreet - met IT ondersteund - product of dienst. Daarnaast faciliteren wij pilots en beheren wij (klant)systemen voor blijvende optimale werking met minimale downtime.