Het zijn buitengewone tijden, we krijgen dagelijks veel indrukken te verwerken en dingen gaan behoorlijk anders dan we gewend zijn. Daarbij ontstaan nieuwe problemen, onzekerheden en spanningen. We communiceren meer op afstand en we verliezen langzaam echt contact. Positiviteit en nabijheid ervaren is onmisbaar in een periode waarin ons persoonlijke leven, maar ook dat van teams en organisaties, compleet op z'n kop wordt gezet.

Contact en verbondenheid binnen teams verandert en wordt anders ervaren nu we op een andere manier samenwerken. Er zijn minder mogelijkheden voor het echte groepsgevoel en de afstand staat informele aandacht in de weg.

Wij verwerken moderne psychologische inzichten en kennis van groepsdynamica in producten en instrumenten. De combinatie van aan de ene kant "softe" psychologie en aan de andere kant "harde" logica (mathematische logica en kansrekening) leidt tot verrassende inzichten en innovatieve tools, die de factor mens veel beter laten vatten dan voorheen.

TeamTemp is een typisch voorbeeld van ons denken in producten. TeamTemp werd bedacht om de betrokkenheid van mensen bij hun team te monitoren en ruimte te maken voor ieder individu om zich gehoord te voelen. Dit laatste is belangrijk, in de nieuwe wereld kunnen we minder goed op elkaar letten, TeamTemp vangt zowel positieve als negatieve signalen van de teamleden op en geeft aanleiding om die bespreekbaar te maken als dat nodig blijkt.Wekelijks worden de teamleden gebeld door de vriendelijke robot van TeamTemp en kort bevraagd over "de gevoelstemperatuur" in hun team. Geautomatiseerd worden deze peilingen geaggregeerd tot een accuraat weerbeeld van het team, het totaalbeeld van meerdere teams geeft goed zicht op het veranderende klimaat in de organisatie.

We willen mensen en organisaties zelf hulpmiddelen in handen geven om de eigen situatie te verbeteren, om dingen een stapje voorwaarts te brengen en om te floreren. We geloven dat iets beter, sneller, efficiënter werkt, wanneer mensen het zelf doen.

Meten, voorspellen & sturen


Onze toegevoegde waarde zit bij;

  • Het meten van mindsets, verwachtingen en gedrag van mensen
  • Het voorspellen van gedrag van mensen en groepen
  • Het beïnvloeden van wat en hoe mensen doen
  • Het matchen (bij het gevoel) van mensen


Als het om de factor mens, je team, je collega's, leiding geven of motivatie gaat, kom je vier onderwerpen heel vaak tegen. Deze vier onderwerpen spelen een belangrijke rol bij het doorgronden van het gedrag van mensen en hoe je ze zover kan krijgen dat ze doen wat je wil, of snappen waarom ze juist niet doen wat je wil;

Drijfveren, geluk, stress & de klik


Drijfveren bepalen wat ons motiveert of juist demotiveert. Ons handelen en denken wordt sterk bepaald door onze drijfveren. Mensen zijn verschillend. Gelukkig maar, want je moet er niet aan denken hoe de wereld eruit zou zien als verkopers uit hetzelfde hout waren gesneden als boekhouders. Die verschillen tussen mensen zorgen echter ook "constant" voor ingewikkeldheden en misverstanden, bij de onderlinge communicatie bijvoorbeeld: is "openheid" nu duidelijk over doelen & ambities of eerlijk over gevoelens - het scheelt nogal hoe je er tegenaan kijkt.

Iemands geluk is complex en bestaat uit vele facetten die als communicerende vaten met elkaar in verbinding staan. Een tekort aan het één kan gecompenseerd worden met een surplus van het ander. Er blijkt dat drie dingen voornamelijk je geluks-gevoel bepalen; hoe je met dingen omgaat, hoe je omgeving eruit ziet en wat wil je met je leven.

Stress gedraagt zich ongeveer als drijfveren; je kan stress meten, iedereen ervaart het anders, er zijn allerlei vormen en typen stress, je kan het "bij elkaar optellen", het is soms overdraagbaar (stress maakt stress), er bestaan diverse coping skills en het is hip.

De klik maken en de klik verbeteren. Tussen mensen onderling, tussen mens en product, tussen mens en de boodschap, tussen mens en mentor et cetera.